Ett helhetstänk är grundläggande för att komma åt våra obalanser och problem. Många gånger behöver vi börja med våran själ och sinne. Har vi inte ro i den kan våra fysiska problem hänga kvar alldeles för länge.
Äntligen har vi en samarbetspartner som kan täcka upp den viktiga biten. Hon heter Jessica Bergström och sitter på Marinas andra klinik i Alvik (Fotiakliniken).

Vem är du Jessica?

Jag har arbetat som terapeut i många år med inriktning på mindfulness, bildterapi och KBT.
Jag är utbildad i London, där jag var verksam i flera år inom skolan och rättspsykiatrin.
De senaste åren har jag alltmer fascinerats och fortsatt min vidareutbildning i terapin genom att se kroppen och sinnet som en enda helhet istället för två separata system.
Metoden och hållningen har blivit ett tydligt fokus i mitt terapeutiska arbete.
Jag har stark intuition och drivs av att stötta och guida klienten för att skapa insikt och öka medvetenhet genom samtal, andning och meditation.
Verktygen kan assistera processen av närvaro och vägleda oss att leva i tillit och kärlek och välkomna autentiska relationer.
Detta bidrar till ökad medvetenhet kring våra rädslor och minskar stresspåslagen inom oss.

Vi har alla skapandet och kreativiteten inom oss.
Den ger oss energi och får oss att utmana oss själva.
Ibland har vi bara tappat bort den på vägen och blivit distraherade av vårt alltför upptagna sinne.
Först när vi börjar kommunicera mer med vår kropp, vår kärna, så tillåter vi kreativiteten att flöda och få ta plats.
Vår kropp bär på så mycket kunskap och erfarenhet och när vi slutar lyssna på den så blir vi ofta blockerade och hindrar då även energiflödet i vår kropp. Detta kan leda till smärta, fysisk och psykisk och vi kan få stressrelaterad sjukdomar.
Vårt sinne och vår kropp är en enda enhet och vi behöver lära oss att vara lyhörda på hur vi egentligen mår i vårt inre.
Våra tankar är inte alltid sanna och dessa tankar kan styra hela vårt känsla och beteendesystem och bidra till att vi lever ganska omedvetna liv.
Vi tappar då vår lyhördhet till vår kropp och vår intuition som är vår egentliga guide och som då får det svårt att komma till tals.
Då blir vi förvirrade och litar inte på våra beslut och val som vi gör i livet. Vi tappar tilliten till oss själva och till dem runtomkring oss.
Vi behöver träna på att bli lyhörda, och lyssna inåt och träna på att verkligen känna tilliten och kärleken till oss själva.

Detta kan jag hjälpa dig med!

Varmt välkommen att boka tid för ett första samtal!

Boka HÄR

Jessica Bergström
070 982 7817
jessica@fotiakliniken.se